Dr. Achim Krüger Joins Vesta Partners as President of Europe

Will Lead Company Expansion into DACH Region

Stamford, CT – June 4th, 2018 – Vesta Partners, a professional services firm specializing in Enterprise Asset Management (EAM) and SAP EAM technology, has announced the addition of Dr. Achim Krüger to the firm as President of Vesta Europe.  As part of his new role as President, Dr. Krüger will leverage his decades of SAP understanding and experience, along with his comprehensive Asset Management best practices and technical knowledge, to lead the region and the expansion of Vesta’s business into the DACH region of Europe (Germany, Austria and Switzerland).

“With all the dynamic activity surrounding SAP Leonardo and its intersection with core EAM, Achim is uniquely positioned to bring a global perspective and actionable plans to Vesta and our clients. His insight and perspective will help Vesta take our Asset Management Practices to the next level,” stated Noel Fagan, CEO of Vesta. “It is with great excitement that I welcome Achim to Vesta and fully support our shared vision to roll out the next generation of tools and practices to help our customers maximize the investments made to their asset base.”

Prior to joining Vesta, Dr. Krüger was globally responsible for the Asset Management line of business which is comprised of SAP Enterprise Asset Management and SAP Environment, Health, and Safety.  In this position he co-owned the solution strategy SAP S/4HANA Plant Maintenance, SAP Asset Intelligence Network, SAP Predictive Maintenance and Service, SAP Asset Strategy and Performance Management, SAP EHSM (Incident, Health and Safety, and Environment Management).  In addition, Dr. Krüger drove the go-to-market activities, forming a coherent portfolio for Asset Management from these products. Dr. Krüger worked with a large number of customers globally on their specific roadmaps and how to best employ SAP’s solutions for meeting their business challenges. He is also a well acknowledged speaker at international conferences on Asset Management. Dr. Krüger was very engaged as a board member of the Australian Asset Management Council, a leading peak body for good practice in Asset Management within the Global Forum on Maintenance and Asset Management (GFMAM).

“I am very excited to join Vesta,” stated Dr. Krüger.  “I have worked very closely with Vesta over the years and have always admired their knowledge, expertise and commitment to the SAP EAM market.  I look forward to working with the Vesta family to leverage my experience in order to grow and expand the European business, as well as help our global EAM customers and community leverage new SAP technologies to advance their Asset Management practices.”

About Vesta, a Rizing Company

Vesta Partners is a professional services firm focused on SAP EAM solutions for customers in asset intensive industries. As an SAP Services and Consulting Partner, Vesta’s approach combines industry best practices with practical technology solutions to help customers track, manage and report on capital asset usage.  In addition to its consulting services, Vesta offers proprietary software solutions addressing niche EAM demands.  With offices located in North America, Europe and Asia Pacific, Vesta’s real world experience and practical solutions deliver results that directly translate into efficiency improvements and real cost savings.

For more information, please visit www.vestapartners.com or contact: +1 203 517 0400, info@vestapartners.com.

About Rizing, LLC

Rizing is a privately held multi-million dollar international company fully committed to providing leading SAP functional and technical services to its customers.  Rizing is the parent company of Vesta Partners, a leading SAP Enterprise Asset Management (EAM) services firm and /N SPRO, a prominent SAP Human Capital Management (HCM), SuccessFactors and Retail services firm.  Rizing brings together these two key partners around SAP’s emerging technology services and solutions to fully leverage the global synergies between Vesta and /N SPRO.

For more information, please visit www.Rizing.com or contact: Rizing, LLC at +1 (203) 517-0400, info@Rizing.com.

Search All Categories:

Dr. Achim Krüger stapt over naar Vesta Partners als voorzitter van Europa

Hij zal de uitbreiding van het bedrijf naar de DACH-regio leiden

Stamford (Connecticut, VS) – 1 juni 2018– Vesta Partners, een professioneel dienstverleningsbedrijf dat gespecialiseerd is in activabeheer van ondernemingen (EAM, Enterprise Asset Management) en SAP EAM-technologie, heeft aangekondigd dat Dr. Achim Krüger naar ons bedrijf overstapt als voorzitter van Vesta Europe. Als onderdeel van zijn nieuwe functie als voorzitter, zal Dr. Krüger zijn tientallen jaren van SAP-kennis en ervaring, samen met zijn uitgebreide kennis van beste praktijken op het gebied van activabeheer en zijn technische kennis, aanwenden om de regio te leiden en Vesta’s bedrijfsactiviteiten uit te breiden naar de DACH-regio van Europa (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland).

“Met alle dynamische activiteiten rond SAP Leonardo, gecombineerd met centrale EAM, bevindt Achim zich in een unieke positie om Vesta en onze klanten een wereldwijd perspectief en uitvoerbare plannen te bieden. Zijn inzicht en perspectief zal Vesta helpen onze praktijken voor activabeheer naar een hoger niveau te brengen”, aldus Noel Fagan, CEO van Vesta. “Met groot enthousiasme heet ik Achim welkom bij Vesta, en ik steun onze gedeelde visie volledig om de volgende generatie hulpmiddelen en beste praktijken te gebruiken om onze klanten te helpen de investeringen in hun activabasis te maximaliseren.”

Voordat hij bij Vesta kwam, was Dr. Krüger wereldwijd verantwoordelijk voor de bedrijfstak voor activabeheer, die bestaat uit SAP Enterprise Asset Management en SAP Environment, Health, and Safety.  In deze functie was hij mede-eigenaar van de oplossingsstrategieën SAP S/4HANA Plant Maintenance, SAP Asset Intelligence Network, SAP Predictive Maintenance and Service, SAP Asset Strategy en Performance Management, SAP EHSM (Incident, Health and Safety en Environment Management).  Daarnaast voerde Dr. Krüger commerciële activiteiten uit, waardoor een samenhangende portfolio voor activabeheer van deze producten werd gevormd. Dr. Krüger werkte wereldwijd met een groot aantal klanten aan hun specifieke stappenplannen en hoe ze de oplossingen van SAP optimaal kunnen gebruiken om hun zakelijke uitdagingen aan te gaan. Hij is ook een algemeen erkende spreker op internationale conferenties over activabeheer. Dr. Krüger was zeer betrokken als bestuurslid bij de Australische raad voor activabeheer, een leidend lichaam voor goede praktijken in activabeheer binnen het wereldwijde forum voor onderhoud en activabeheer (GFMAM).

“Ik ben erg blij om bij Vesta aan de slag te gaan”, zei dr. Krüger. “Ik heb de afgelopen jaren nauw samengewerkt met Vesta en ik heb altijd hun kennis, expertise en toewijding voor de SAP EAM-markt bewonderd.  Ik kijk er naar uit om met de Vesta-familie samen te werken en mijn ervaring te gebruiken om het Europese bedrijf te laten groeien en uit te breiden, en om onze wereldwijde EAM-klanten en community te helpen nieuwe SAP-technologieën te gebruiken om hun praktijken voor activabeheer te verbeteren.”

Over Vesta, een Rizing-bedrijf

Vesta Partners is een professioneel dienstverleningsbedrijf dat zich richt op SAP EAM-oplossingen voor klanten in activa-intensieve sectoren. Als partner van SAP Services and Consulting combineert Vesta beste sectorpraktijken met praktische technologische oplossingen om klanten te helpen bij het volgen, beheren en rapporteren van het gebruik van kapitaalactiva.  Naast zijn consultancydiensten biedt Vesta eigen softwareoplossingen die beantwoorden aan de eisen van EAM voor niches.  Met kantoren in Noord-Amerika, Europa en Azië en het Pacifisch gebied bieden de praktijkervaring en praktische oplossingen van Vesta resultaten die rechtstreeks worden omgezet in efficiëntieverbeteringen en reële kostenbesparingen.

Voor meer informatie gaat u naar www.vestapartners.com of neemt u contact op via:+1 203 517 0400,info@vestapartners.com.

Over Rizing, LLC

Rizing is een particulier bedrijf met een vermogen van miljoenen dollars dat zich volledig toelegt op het leveren van toonaangevende functionele en technische SAP-diensten aan zijn klanten. Rizing is het moederbedrijf van Vesta Partners, een toonaangevend bedrijf voor SAP-activabeheer van ondernemingen (EAM) en /N SPRO, een prominent bedrijf voor diensten op het gebied van SAP menselijk kapitaalbeheer (HCM), successfactoren en verkoop.  Rizing brengt deze twee belangrijkste partners samen rond opkomende technologiediensten en technologieoplossingen van SAP om de wereldwijde synergieën tussen Vesta en /N SPRO optimaal te benutten.

Voor meer informatie gaat u naar www.Rizing.com of neemt u contact op via: Rizing, LLC via +1 (203) 517-0400, info@Rizing.com.